Tauben-Spot von max.mobil

18. März 2003, 17:53
posten

... für Gratis SMS-Sommeraktion | Agentur: Lowe GGK

foto: ggk
Bild 1 von 5

"A de wi oa Oua! Oua! Oua! E-e gode ewidi o alu. Ou dekudi oue dekude duki oue teko boni doua-ai" ...

Share if you care.