Organizace pomáhající při rozvoji v Centrope

20. Dezember 2005, 17:08
posten
Společnost ZIT, neboli Centrum pro inovaci a technologie, která spadá pod Vídeňský hospodářský rozvojový fond (WWFF), byla založena koncem roku 2000. Náplní její činnosti jsou přímé finanční podpory, příprava specifické technologické infrastruktury, stejně jako doprovodná opatření v rámci inovačního procesu.

der Standard Odkaz:
www.zit.co.at

Dolnorakouská rozvojová agentura ecopolus existuje už čtyřicet let. Pomáhá při usazování nových firem, stará se o přípravu atraktivních lokalit pro podnikání, iniciuje nové formy spolupráce a vytváření sítí propojených firem. Na podzim přišla agentura s iniciativou „Internacionalizace v prostoru rozšíření“, čímž má být pomáháno firmám, které se chystají působit na druhé straně hranice.

der Standard Odkaz:
www.ecoplus.at

Rakouská společnost pro podporu výzkumu (FFG) je ústřední organizací na podporu výzkumu a inovací. FFG nabízí podpory, poradenství při výběru správných podpůrných programů, pomoc při mezinárodní spolupráci, při činnostech ve vesmíru, stejně jako při vyhodnocování výsledků výzkumu.

der Standard Odkaz:
www.ffg.at

Jihomoravské inovační centrum (JIC) sídlí v Brně a vzniklo spojením brněnské městské správy, Vysokého učení technického v Brně a Masarykovy univerzity a Jihomoravského kraje. Založeno bylo v roce 2003 a jeho cílem je vytvořit optimální podmínky pro usídlení inovativních společnost.

der Standard Odkaz:
www.jic.cz/index_en.php

Business a Inovation Centre Bratislava (BIC) bylo založeno v roce 1991 z iniciativy Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise. BIC se stará o poradenství v oblasti inovací a podnikové poradenství, o nadnárodní přesun technologií, regionální rozvoj a podáváním žádosti o podporu ze strany Evropské unie.

der Standard Odkaz:
http://bic.sk/about.shtml

Západomaďarský výzkumný ústav (WHRI) je pobočkou Maďarské akademie věd a univerzity Szechenyi v Györu. Založen byl v roce 1986 a klade si za cíl podchytit regionální procesy v jedné z nejdynamičtějších oblastech střední Evropy. WHRI se věnuje prostorovým aspektům inovace, stejně tak i lokálním a regionálním hospodářským rozvojem.

der Standard Odkaz:
www.rkk.hu/nyuti/

Share if you care.