„Velký kus z koláče podpůrných fondů“

20. Dezember 2005, 16:43
posten

Ve věci politiky pracovního trhu hodlá Vídeň postupovat ofenzivně: Ve spolupráci s Bratislavou iniciovala vznik „Nadregionální strategie zaměstnanosti“. Ze všeho nejvíc si klade za cíl pomáhat firmám, aby získaly na místě, v kterém působí, co největší možné výhody a podpory

Prohlášení, které celou strategii uvozuje, zní velmi těžkopádně: „Cílem ofenzivní obrany je podporovat aktivní využívání velkých cenových a mzdových rozdílů, stejně jako daňových a podpůrných režimů, a to prostřednictvím regionálně a v pohraničních oblastech dislokovaných výrobních a distribučních sítí malých a středních podniků, které se zaměřují na přeshraniční činnost.“ Při bližším pohledu je ovšem těžkopádná věta pro podnikatele docela přitažlivá. Znamená totiž, že když už jsou v regionu rozdílně vysoké ceny a mzdy, má se z této nouze udělat aspoň ctnost. Malé a střední firmy se mají tam, kde to je možné, ucházet o různé výhody spojené s místem investice - a Vídeň jim přitom hodlá pomáhat.

Těžkopádná věta z úvodu je totiž součástí „Nadregionální strategie zaměstnanosti“, na níž se před nedávnem dohodly „dvojčata“ Vídeň a Bratislava. Vídeň je uznaná jako region, na který se vztahuje program INTERREG a chce z této skutečnosti udělat víc, než jenom jednoduchou podporu pro „pohraniční oblasti“. Jak má něco takového fungovat, vysvětlil vídeňský starosta Michael Häupl v diskusním pořadu rakouské televize „Offen gesagt“: „Snažíme se čelit výzvám ofenzivně. Vídeň se hodlá situovat na nových perspektivních trzích, a to přímo uprostřed nové zóny růstu. Prostřednictvím podpory internacionalizace pomáháme například především malým a středním podnikům, aby si mohly před naším prahem ukrojit pokud možno co největší kus z koláče finančních podpor pro oblasti, které jsou afinovány jako „Cíl 1“.“

Vídni se tak podařilo podtrhnout její strategickou orientaci způsobem, který nebyl před deseti lety vůbec představitelný: Otevřít se východním směrem, pozvánka všem, kteří se chtějí podílet na budování blahobytu v rámci regionu Centrope. Souvisí to zřejmě i s tím, že vídenští odborníci na migraci neočekávají po uplynutí přechodných období pro přístup na pracovní trh žádný masivní příliv lidí. O to více pranýřuje vídeňský starosta „restriktivní migrační politiku spolkové vlády“, protože podle jeho slov škodí pozici „Vídně jako centra pro výzkum a rozvoj tím, že odrazuje právě vysoce kvalifikované mobilní pracovní síly, které by město pro svůj další rozvoj potřebovalo“.

Mezitím se Vídeň připravuje na silnější provoz ze strany lidí dojíždějících denně do práce mezi bratislavským regionem a Vídní. I tady kritizuje Häupl, „že se Slovenskem ještě stále nebyla uzavřena dohoda o pendlerech a lidech žijících v hraničních oblastech“. Přitom jsou právě podobné dohody tak důležité, protože na základě odevzdaných přihlášek by se dalo zjistit, kolik pendlerů by skutečně přišlo.

V rámci „Nadregionální strategie zaměstnanosti“ už bylo spuštěno několik pilotních projektů. Mezi ně patří například výměna učňů: čtyři učňové z Vídně se učili po dobu půl roku u mistrů v Bratislavě, sedm Bratislavanů bylo na oplátku zasvěcováno do tajů vídeňského řemesla. (stui, DER STANDARD, 21. Dezember 2005)

Share if you care.