Pomoc rozvoju v Centrope

20. Dezember 2005, 16:10
posten
ZIT, Centrum pre inováciu a technológiu (Zentrum für Innovation und Technologie), spoločnosť patriaca Viedenským fondom na podporu hospodárstva (Wiener Wirtschaftsförderungsfonds (WWFF) založili koncom roka 2000. Aktivity zahrnujú priamu finančnú podporu, poskytnutie špecifickej technologickej infraštruktúry ako aj vedľajšie podporné opatrenia v procese inovácie.

der Standard Odkaz:
www.zit.co.at

ecoplus je názov dolnorakúskej rozvojovej agentúry, ktorá už jestvuje 40 rokov. Pomáha pri zakladaní spoločností, stará sa o atraktívne miesta a podporuje regionálne projekty, iniciuje novú spoluprácu a vzájomné prepojenie. Na jeseň začala nová iniciatíva „Internacionalizácia v rozšírenom priestore“. Týmto sa v rámci nej poskytuje pomoc podnikom pri prekročení hraníc.

der Standard Odkaz:
www.ecoplus.at

FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft) je centrálnou organizáciou na podporu výskumu a inovácie. FFG ponúka podpory, poradenstvo pri výbere toho správneho podporného programu a podporu pri medzinárodnej spolupráci, pri aktivitách v kozme, ako aj pri vyhodnotení výsledkov výskumu.

der Standard Odkaz:
www.ffg.at

JIC, Juhočeské inovačné centrum v Brne vzniklo spojením regionálnej správy južnej Moravy, Technickej univerzity v Brne, Masarykovej univerzity a mesta Brna. Centrum bolo založené v roku 2003. Cieľom centra je vytvoriť optimálne podmienky pre zakladanie inovatívnych podnikov.

der Standard Odkaz:
www.jic.cz/index_en.php

BIC znamená Business and Innnovation Centre v Bratislave, ktoré bolo založené v roku 1991 ako iniciatíva DG (Directorate General) pre regionálnu politiku pri Európskej komisii. BIC má na starosti inovatívne a podnikateľské poradenstvo, medzinárodný transfer technológií, regionálny rozvoj a podávanie žiadostí o podpory EU.

der Standard Odkaz:
http://bic.sk/about.shtml

WHRI, západomaďarský výskumný ústav je pobočkou Maďarskej akadémie vied a Széchényiho univerzity v Györi. Bol založený v roku 1986 a jeho úlohou je mapovať regionálne procesy v jednom z najdynamickejších regiónov strednej Európy. WHRI sa zaoberá priestorovými aspektmi inovácií, miestnym a regionálnym rozvojom hospodárstva.

der Standard Odkaz:
www.rkk.hu/nyuti/

Share if you care.