„Veľký kus z koláča podpory“

20. Dezember 2005, 16:12
posten

Viedeň v otázke pracovnej politiky je ofenzívna: spolu s Bratislavou priviedli k životu „Nadregionálnu stratégiu zamestnanosti“. V podstate ide o pomoc firmám, aby čo najviac využili možnosti v mieste svojho pôsobenia

Nasledujúce vyhlásenie znie ťažkopádne: „Súčasťou stratégie napredovania je podpora aktívneho využitia veľkého rozdielu medzi cenami a mzdami ako aj úprava daňového systému a systému podpory - prostredníctvom regionálnych produktívnych a trhových prepojení medzi malými a strednými podnikmi, ktoré fungujú v hraničných regiónoch, ale i hranice prekračujú.“ Na druhý pohľad je táto fádna veta pre podnikateľov doslova príťažlivá, lebo znamená: Keďže ceny a mzdy v regióne sú tak veľmi odlišné, mala by sa z núdze urobiť prinajmenšom cnosť. Malé a stredné firmy by mali využiť výhody konkrétneho miesta, kde tieto výhody môžu získať a Viedeň im pri tom pomôže.

Táto ťažkopádna veta je súčasťou „Nadregionálnej stratégie zamestnanosti“, na ktorej sa nedávno dohodli „mestá dvojičky“ Viedeň a Bratislava. Viedeň je uznaná ako región INTEREG a chce z tohto postavenia urobiť niečo viac ako len „podporu pohraničia.“ Ako by to malo prebiehať, objasnil viedenský primátor Michael Häupl v televíznej relácii „Otvorené povedané“: „Pristupujeme k tejto výzve aktívne. Viedeň stojí uprostred novej zóny rastu, v oblasti rastúcich trhov. Pomáhame napríklad prostredníctvom podpôr predovšetkým malým a stredným podnikateľom k internacionalizácii, aby si mohli priamo pred vlastnými dverami odrezať čo najväčší kus z „koláča cieľa 1“.

Mesto tým svoje strategické zameranie tak spresnilo, ako to pred desiatimi rokmi vôbec nebolo mysliteľné: otvorenie sa na východ, pozvanie pre všetkých tých, ktorí majú dobrú vôľu spoluzúčastniť sa na stavbe domu prosperity v regióne Centrope. Môže sa to zakladať na tom, čo viedenskí experti pre migráciu zistili podľa priebehu prechodného obdobia na trhu práce: neočakávajú nijaký masívny príliv prisťahovalcov. O to viac viedenský primátor kritizoval „reštriktívnu politiku vlády celej spolkovej krajiny.“ Pretože táto škodí „Viedni ako centru výskumu a vývoja. Pretože odstrašuje vysokokvalifikované mobilné pracovné sily, ktoré by mestu mohli prispieť v jeho ďalšom rozvoji.“

Zatiaľ sa však Viedeň pripravila na zvýšený počet ľudí dochádzajúcich predovšetkým z a do bratislavského regiónu. Aj tu pripomínal Häupl, „že so Slovenskom ešte stále ešte nie je uzavretá nijakú zmluva o pohraničnom styku a o dochádzaní“. Pritom práve tieto zmluvy sú dôležité, pretože na základe hlásení sa dá zistiť, koľko ľudí bude dochádzať. Niekoľko pilotných projektov v rámci „Nadregionálnej stratégie zamestnanosti“ sa už uskutočnilo. Napríklad výmena učňov: 4 viedenskí učni boli pol roka u bratislavských majstrov, 7 bratislavských sa vo Viedni zasväcovalo do tajov viedenského remesla. (stui, DER STANDARD, 21. Decembra 2005)

Share if you care.