Úspešnou cestou dreva

20. Dezember 2005, 16:05
posten

Spojenia - clusters zohrávajú v regióne Centrope stále dôležitejšiu úlohu, lebo môžu napomôcť štruktúrne slabým regiónom na oboch stranách hraníc k ekonomickému rastu a medzinárodnej spolupráci. Na príklade drevárstva vidíme, ako to môže fungovať

Spoločne so siedmymi ďalšími drevospracujúcimi spoločnosťami založila firma Grassmann Sessel v roku 1999 takzvanú „Linie 8“. Spojenie ôsmich firiem z Pielachertalu by malo okrem iného dosiahnuť synergie. „Myšlienkou stojacou v pozadí tohto projektu bolo postaviť na nohy vlastný produkt. Je s tým spätá aj vzájomná výmena know-how“, načrtáva stanovený cieľ miestneho prepojenia Günther Grassmann, obchodný riaditeľ firmy Grassmann Sessel.

To, čo v tomto prípade prebieha v malom, deje sa na základe úspešnej ekonomickej koncepcie clusters – spojení. Myšlienka pochádza z rokov 1980 až 1990. Platí ako recept na schopnosť medzinárodne konkurovať. Spojenia sa osvedčili aj ako prostriedok k rozbehu medzinárodnej konkurencieschopnosti regiónov. Prepojenia tiež pomáhajú predovšetkým malým a stredným podnikateľom. Je to jeden aspekt, ktorý je významný predovšetkým v Rakúsku: 99,5 percenta všetkých firiem v Rakúsku patrí podľa definície EU k malým a stredným podnikom.

Požiadavky inovácie alebo špecializácie často nemôže zvládnuť podnik sám: „Malé a stredné podniky majú v priemere deväť zamestnancov“, hovorí Peter Sattler, manažér dolnorakúskeho drevárskeho spojenia Holz Cluster. „Nemajú spravidla čas sa zaoberať výskumom, vývojom alebo analýzou trhu. Výhodou pre partnerskú firmu je informačný náskok. Spolupráca podnikov v rámci prepojenia umožňuje vyvíjať nové produkty a získať na trhu lepšiu pozíciu.“ Dolnorakúsky Holz Cluster, založený v roku 2001, vychádza z iniciatívy ecoplusu, dolnorakúskej hospodárskej agentúry. 129 podnikov, ako napríklad stolárske dielne, lesnícke závody alebo architektonické štúdiá stali sa súčasťou tohto prepojenia. V oblasti výskumu a vývoja pracuje manažment Holz Cluster-u s oddelením výskumu Strednej technickej školy (HTL) v Mödlingu, Inštitútom pre drevársky výskum na Poľnohospodárskej univerzite (Institut für Holzforschung der Universität für Bodenkultur) a Rakúskym drevárskym výskumom (Holzforschung Austria). V súvislosti s designom existuje okrem toho spolupráca s New Design University v St. Pölten.

Dialóg s východom

Aj internacionalizácia je témou. „Región Centrope je zaujímavý napríklad pre automobilový priemysel, pretože mnohé montážne firmy sa stále viac usadzujú na Slovensku, v Česku a v Maďarsku. Keď firmy zvažujú riziko vstupu do jednej z týchto krajín, my ich podporujeme“, zdôrazňuje Freudenthaler. „V Holz Cluster ide skôr o medzikultúrny manažment, čo znamená, že sa usilujeme združiť národných a medzinárodných odborníkov v záujme vzájomnej výmeny know-how. Pre drevo je región Centrope zaujímavý, no pre automobily a plastické hmoty na prežitie nevyhnutný.“

V súčasnosti prebieha medzikultúrny jazykový projekt, ktorý sa realizuje na Strednej technickej škole (HTL) v Mödlingu spolu s Českom a Maďarskom. „Ide o preklad odborných výrazov z oblasti drevárstva do jazykov týchto krajín a o vzdelávanie tlmočníkov. Budeme sa usilovať začleniť aj slovenčinu“, popisuje Sattler ciele projektu. Podľa jeho skúsenosti jazyková bariéra je tou najväčšou prekážkou, ktorá stojí podnikateľom v ceste, keď chcú vykročiť smerom na východ. A pritom po odbornej stránke je naporúdzi dostatok styčných miest.

„Dolnorakúske firmy sa zaujímajú predovšetkým o oblasť západného Maďarska. Najmä pri hraniciach je veľmi atraktívne okolie miest Sopron a Moson“, vysvetľuje Karola Bolzerová z kancelárie ecoplus v Budapešti. Okrem toho majú maďarské podniky ešte stále väčší strach prekročiť hranice, než aký panuje na rakúskej strane. A to napriek údajne veľkému záujmu, ako ona zdôrazňuje.

Od stromu k teplu

V priebehu výstavby elektrárne na biomasu v juhoburgenlandskom Güssingu usídlili sa v rokoch 2001/2002 drevospracujúce podniky práve na juhu Burgenlandu v okolí elektrárne. Holz Cluster týmto pokrýva dve oblasti: oblasť výroby parkiet a oblasť výroby elektrickej energie. Drevom ako surovinou sa vyrába teplo, prúd, pohonné látky, plyn a chlad. Prišli sem dvaja najväčší producenti parkiet v Rakúsku. Nasledovali ich dodávateľské firmy. Vzniklo aj sušiareňské centrum pre drevo z listnatých stromov. „Toto všetko sa splieta do jednej siete. Každý kúsok dreva sa zhodnotí“, hovorí Reinhard Koch, obchodný riaditeľ Európskeho centra pre obnoviteľnú energiu (Europäisches Zentrum für erneuerbare Energie) v Güssingu.

Prostredníctvom Európskeho centra pre obnoviteľnú energiu prebieha aj spolupráca s Maďarskom. „Tu sa spolu stretávajú know-how z výskumu, zo stavieb zariadení a služieb. Formou zmlúv o spolupráci sa ďalej odovzdávajú odborné poznatky“, vysvetľuje Koch. Holz Cluster okrem toho priniesol ekonomický rozmach do jednej z najchudobnejších oblastí Rakúska. Koch konštatoval: „Vzniklo takmer 50 prevádzok. A vytvorilo sa tisíc pracovných miest.“ (DER STANDARD, 21. Decembra 2005)

Markus Böhm
  • Od drevených íverov až k parketovým podlahám – z tejto suroviny sa dá všetko rozumne zhodnotiť. Dokazujú to napríklad v Güssingu

    Od drevených íverov až k parketovým podlahám – z tejto suroviny sa dá všetko rozumne zhodnotiť. Dokazujú to napríklad v Güssingu

  • Pre dolnorakúsky Holz Cluster je región Centrope ako ,,domáci trh“ viac ako len zaujímavý

    Pre dolnorakúsky Holz Cluster je región Centrope ako ,,domáci trh“ viac ako len zaujímavý

Share if you care.