Együtt Kína és Indonézia ellen?

20. Dezember 2005, 17:30
posten

„A „kreatív dizájn” témájában ugyan már számos terv született – egyelőre mégis a regionális szemlélet uralkodik

A „közép-európai művészetnek és civiltársadalomnak” szentelt Report-magazin karikatúrája fején találja a szöget: EU-zászlót ábrázol, mellette ezzel a felvilágosítással: „Made in China.”

„A mi konkurenciánk Indiában és Kínában van, nem pedig Magyarországon vagy Szlovákiában” – vallja Waltraud Hösele, a bécsi régió autóipari klaszterének (Automotive Cluster Vienna Region, ACVR) munkatársa. S a kreatív ágazatra ez éppen úgy érvényes, mint általában az innovatív vállalkozásokra. Néhány héttel ezelőtt például magyar formatervezők mutatták be Győrben az együttműködés határok feletti lehetőségeiről készített tanulmányukat. Hösele szerint ez egy közös platform kiindulópontjává válhatna. „Jó példa lehet, habár egyelőre még csak hazai keretekben működik, az a kutatási projekt is, amelyet az ARC Seibersdorf készített az autóiparnak: a külső tükrökön vizsgálták és optimalizálták az áramlástechnikai folyamatokat.” Ebből aztán együttműködés jöhetne létre a Duna innenső és túlsó partján működő üzemek között.

Az embernek erről legelsőként a Pozsony köré települt autóipari zóna jut az eszébe, ez azonban az ACVR szerint csak részben lehet modell: ott az olcsó termelésen van a hangsúly, nem pedig a kreativitáson és innováción. Más régiók, például a cikkünk elején említett ázsiai országok pedig még ennél is olcsóbban dolgoznak. A projektgazdák ezért inkább olyan területeken keresik az értékteremtés útjait, ahol új ötletek születnek és valósulnak meg. Ha elejét akarjuk venni az inneni agyelszívásnak, a Centrope-nak márkából gazdasági valósággá kell válnia.

Nagy tervek

Az EU-ban mindenesetre már gyökeret vert a fogalom. Az Interreg IIIA-programjához futnak be azok a pályázatok, amelyeket Dél-Morvaország, Nyugat-Szlovákia, Alsó-Ausztria és Bécs fejlesztési irodái adnak postára. A közvetlen szomszédokkal való együttműködés különböző szinteken zajlik, egy részük már stabil formát öltött, mások még csak a terv szakaszáig jutottak el – ilyen például a kreatív területen illetékes bécsi iroda, az Aperture, amely jelenleg igyekszik megerősíteni helyi pozícióját.

Egyes városok, például Bécs és Brno között könnyű újraszőni a kapcsolatokat olyankor, amikor ehhez adva van a történelmi háttér. A maga korában kétségkívül innovatív Gregor Mendelnek nem csak egy nonprofit intézményt szenteltek Brnóban. A három éve megnyílt Mendel Múzeum konferenciáknak is otthont ad, és kiindulópontként szolgál ahhoz a közös platformhoz, amely a bécsi IMP (a tekintélyes molekuláris patológiai intézet), a Genómkutatási Egyesület és a csehországi Mendel-központ között van kiépülőben.

A győri Regionális Kutatási Központ és a klagenfurti, de Bécsben működő, interdiszciplináris kutatással és továbbképzéssel foglalkozó intézet (IFF) ugyancsak akadémiai szinten fűzi szorosabbra az együttműködés szálait. Úgymond önreflexív módon azt kutatják, milyen távlatai vannak az egyetemek határok feletti együttműködésének, beleértve a tudástranszfert és a profilképzést is.

Az alkalmazott kutatások területén az FFG Kutatástámogatási Társaság évek óta gondoz a hatodik EU-keretprogram részeként folyó tevékenységeket. A terület felelőse, Manfred Horvat nem csak Szlovákiával (környezetkutatás, informatika) és Magyarországgal (élelmiszertechnológia, élettudományok) igyekszik feltérképezni az együttműködés súlypontjait, de a Nyugat-Balkánnal is: „Mindezek a tevékenységek ugyanolyan fontosak nekünk gazdaságilag, mint tudományosan.”

Biogének, elbomló nyersanyagok műanyag és kőolaj helyett: az ecoplus műanyagipari klasztere e mottó jegyében és az „N packt’s” név alatt lát hozzá, hogy csomagolásokhoz hasznosítsa a mezőgazdaság megújuló forrásait. Egyelőre ugyan még a regionális szemlélet dominál, de azért – így a klaszter egyik menedzsere – „vannak már konkrét tervek, hogy morvaországi és szlovákiai üzemeket is bekapcsoljunk. Elvégre a mezőgazdaság jellege és a problémák ott is hasonlók.”

Ikerszív

Ha a tervek valóra válnak, a régió szíve ugyancsak kettősen fog lüktetni: „Twin City” a fedőneve az arra irányuló fáradozásoknak, hogy Bécset és Pozsonyt egyetlen, nagy urbánus térségként fogják fel és fejlesszék tovább. Egy GfK-felmérés szerint az emberek többsége mind a két régióban szorosabb együttműködést tart kívánatosnak, még pedig elsősorban a kutatás és fejlesztés, művészet és kultúra, emberi jogok, komputertechnika és közlekedésügy területén.

És ha igaz, hamarosan lerakják az ikerrégió síneit is – még pedig szó szerint: „Az új nagysebességű vasúttal – magyarázza Otto Schwetz, a bécsi Transport Infrastructure Needs Assesment TINA munkatársa – ötven perc sem kell majd hozzá, hogy Bécs központi pályaudvaráról Pozsonyba jussunk. S a vasútvonalba be lesz kötve mind a két reptér is.” Lehet, hogy egy napon még ennél is gyorsabban fut majd velünk a vonat? „Ez az unió pénzügyi kerettervétől függ.” (DER STANDARD, 21. december 2005)

  • A kreatív ipar palettájáról nem hiányoznak a visszapillantó tükrök sem

    A kreatív ipar palettájáról nem hiányoznak a visszapillantó tükrök sem

Share if you care.