Môj partner pre vedu o živote

20. Dezember 2005, 15:49
posten

Sféra life science v Rakúsku sa určitý čas pokúša o spoluprácu s východnými susedmi. V neposlednom rade pre milé peniaze. Prenikavý úspech sa dosiaľ neprejavil. Teraz sa pripravuje katalóg vedeckých kompetencií na východe

Biotechnické laboratóriá majú v susedných východných krajinách Rakúska jednu zásadnú prednosť: ich vedeckí spolupracovníci majú povesť znamenitého vzdelania. To je dôvod, prečo niektorí podnikatelia z oblasti life science (vedy o živých organizmoch) prekračujú východné hranice, aby tam uskutočnili predklinické alebo klinické testy svojich produktov.

Ďalším dôvodom, ktorý tiež môže motivovať tieto zachádzky na východ je v tom, že ceny za dané pomocné služby a práce sú nižšie ako ceny, ktoré treba zaplatiť domácim špecializovaným centrám v oblasti life science vo Viedni alebo v Dolnom Rakúsku.

Tu a tam sa už kontakty nadviazali. Jedným kontaktným miestom je Juhomoravské inovačné centrum. Podporuje spoluprácu vedcov, investorov a sponzorov s cieľom presadiť inovačné technológie v praxi. Iným kontaktným centrom je veľmi aktívny maďarský podnikateľ v oblasti life science Ernö Duda a jeho firma Solvo; zároveň je aj riaditeľom „Maďarskej biotechnologickej asociácie“.

Dolnorakúska regionálna rozvojová agentúra Ecoplus chce vytvoriť katalóg vedeckých kompetencií vo východných susedných krajinách, aby sa okolo obidvoch dominujúcich partnerov, ako hovorí Rupert Körber, manažér Technopolu z Kremsu, mohla vytvoriť sieť cezhraničných partnerstiev. Len v Čechách by sme našli viac vedeckého dorastu ako v Rakúsku, hovorí Körber. „Teraz chceme vedieť, kam sa s ktorým projektom obrátiť.“ Aj v Maďarsku by bolo viac možností, hovorí Martin Spatz, projektový manažér Förderbank Austria Wirtschaftservice (AWS). V porovnaní s ostatnými krajinami je sféra life science na Slovensku a v Slovinsku je zanedbateľná.

Presun tkanív

Na rakúskej strane je jasné, kde sú možnosti spolupráce. Len v Körberom vedenej agentúre Technopol je niekoľko firiem, ktoré majú záujem o prosperujúcu spoluprácu s biotechnologickými podnikmi mimo Rakúska smerom na východ: napríklad Ars Arthro so špecializáciou na tvorbu tkanív (Tissue Engineering) chcela by podporiť transfer tkanív cez hranice. Aj Biotec Systems so špecializáciou na rozvoj a výrobu medicínsko-technických prvkov pri terapii náhrady pečene a na metódu ošetrovania pri zlyhaní niekoľkých orgánov má na východe kontakty prostredníctvom nemeckého materského koncernu Fresenius Medical Care. Nikto nemá obavu, že by sa spoluprácou ešte zvýšila konkurencia v zahraničí. Dôvod je jednoduchý. Biotechnické firmy v Čechách alebo v Maďarsku nie sú pre rakúskych podnikateľov konkurenciou. Rakúsko sa sústreďuje na takzvané „červené biotechnológie“, teda na medicínske metódy a nové lieky. Podľa Spatza u susedov dominuje ako predtým „šedá biotechnológia“, kde „ide o priemyselné zužitkovanie“ predovšetkým na poli chémie a získavania energie.

Partnerstvá, utvárané cezhraničnými projektami, boli doteraz subvencované inštitúciami – súťažami. Napríklad Best of Biotech, súťaž od Life Science Austria a Life Science Austria Vienna, chce podporiť, ako sa vraví, „strategicky zaujímavé miesto Rakúska ako mosta k novým členským krajinám EU v oblastiach biotechnológie a molekulárnej biológie“. Chce pomôcť vytvoriť prvé kontakty medzi Rakúskom a susedmi - Maďarskom, Slovenskom, Čechami a Slovinskom. Jasne povedané, oceňujú sa aj myšlienky zo zahraničia. Cenu dostal tím z Brna za zhotovenie nového typu mikroskopu, ktorý dovoľuje s vysokorozlišovacou schopnosťou rýchle a navyše ešte aj trojrozmerné snímky väčšieho počtu buniek. Pomocou tejto metódy bude možné v budúcnosti študovať vzájomné priestorové pôsobenie génov.

Peniaze zostali

Aj v konkurze (call) „Co Operate“ Viedenského centra pre inováciu a technológiu usilovali sa subvencovať cezhraničné projekty - bez zadania témy. Podporili jedenásť projektov. Osem z nich uskutočňuje svoje zámery v spolupráci s partnermi v nových členských štátoch EU alebo v krajinách na Balkáne. Celkovo bolo vyčerpaných 1,34 milióna podporných prostriedkov - z rozpočtu vo výške 2 miliónov. Centrum sumarizuje na záver: „Treba ešte dobiehať zameškané v oblasti spolupráce vo výskume a rozvoji podnikov a to spolu s partnermi v strednej i juhovýchodnej Európe.“

Podobne to vidí Michael Stampfer z Viedenského fondu pre vedu (Wiener Wissenschaftsfond (WWTF). Pri administratíve cezhraničných spoluprác dochádza neraz k stratám na úkor kvality. Bolo by potrebné rozlíšenie partnerstiev v štruktúry, hovorí sa na inom mieste. Možno sa to vyrieši spomenutým katalógom vedeckých kompetencií vo východných susedných štátoch. (DER STANDARD, 21. Decembra 2005)

  • Artikelbild
  • Hľadanie partnerov pre spoluprácu v rámci sféry life science by malo byť v Rakúsku ľahšie. Pripravuje sa katalóg vedeckých kompetencií na východe

    Hľadanie partnerov pre spoluprácu v rámci sféry life science by malo byť v Rakúsku ľahšie. Pripravuje sa katalóg vedeckých kompetencií na východe

Share if you care.