Rozvinuté plachty v citlivej oblasti

20. Dezember 2005, 15:39
posten

Centrope nie je len miestom výroby. Práve medzi Viedňou a Bratislavou ležia medzinárodne chránené prírodné územia. Sú to prekážky pre dopravu, ale aj výzva pre nové riešenia. Tie sa overia pri majstrovstvách sveta v jachtingu v roku 2006

Purbach - Centrope má jednoznačné gravitačné centrum: teda Wien, Bécs, Vídeň, Viedeň. Tak hlúpo sa to vidí predovšetkým vo Viedni. Z pohľadu zo St. Pölten sa to javí trocha inak, v Bratislave opäť inak ako v Brne. Kto sa teraz domnieva, že táto zmena perspektívy nemá nič spoločné s dopravou, nech zájde do Eisenstadtu, kde sa napriek verejnej mienke občanov pracuje plnou parou na prípojke na východnú diaľnicu. Pretože eisenstadtský pohľad na región Centrope vidí nebezpečenstvo hospodárskeho gravitačného presunu smerom na Sopron.

Primátor Eisenstadtu Peter Nemeth zdá sa, že sa s tým - na rozdiel od krajinskej politiky - už vyrovnal. Vidí schodnú cestu v tom, že sa Eisenstadt stane „vilovou štvrťou Sopronu“. Na druhej strane obyvatelia Ödenburger Lövér v Soproni to vidia ako trocha trúfalé, predsa oni sami sú tou honosnou časťou, ako Döbling vo Viedni, zatiaľ čo Kismarton môže byť nanajvýš považovaný za vinársku oblasť, obľúbenú a navštevovanú najmä pre ochutnávku vína v lete. Tak sa teda už sústredene pracuje na vzniku stredoeurópskeho regiónu, ktorý vyhlásili šéfovia regionálnych vlád v kaštieli v Kittsee.

Skúšobná diaľnica

Aj Kittsee samo je celkom dobrým príkladom dopravného rozvoja a rozvoja krajiny v Centrope. Kittsee je na ceste, keď už nie stať sa vilovou časťou Bratislavy, tak v istom zmysle jej okrajovou južnou štvrťou. Ďalej od roku 2007 toto miesto dá meno „prípojke Kittsee“ napojenia východnej diaľnice smerom na Bratislavu. A bude tu - osemnásť rokov po revolúcii - predsa len diaľničné spojenie medzi Viedňou a Bratislavou. Druhá diaľnica by mala odtiaľto viesť na sever, neskôr cez Moravské pole, čím by sa východorakúske mestá mohli bez rizika pustiť do dodávok, ktoré vyžadujú presnosť „Just in time“, akú predpokladá automobilový priemysel – a nielen on - zameraný na optimalizáciu nákladov na skladovanie.

Toto má ale ľahko predvídateľný dôsledok, ktorý Tirolčanov v Inntale už roky trápi a ktorý aj Viedeň deň za dňom privádza na hranicu dopravného kolapsu. Na rozdiel od Tirolska v Centrope nemožno hovoriť o „tranzite“, keď sa to vezme prinajmenšom prísne, pretože Györ, Bratislava, Viedeň sa chápu v každom prípade ako spoločný hospodársky región, v ktorom sa rýchlo musí privážať a odvážať. Čím viac, tým lepšie. Tomu by pomohlo regionálne povedomie; povedomie, ktoré by nevychádzalo z miestnych pomerov. Ale v tejto súvislosti si spomenieme predovšetkým na príslušnú debatu o burgenlandskej ceste B 50, ktorej automobily, idúce z Neusiedlu do Eisenstadtu, sa pociťujú už ako „tranzit“.

Už tu regionálne povedomie uviazlo v hlbinách viedenskej ministerskej byrokracie. Myslí sa tým politicky modrá a dávno bývalá ministerka infraštruktúry Monika Forstingerová, ktorá vo svojom generálnom dopravnom pláne v roku 2002 zašla tak ďaleko, že nechcela dať ako priority ani centrálnu železničnú stanicu vo Viedni, ani výstavbu železničných tratí smerom na východ. Primátor Viedne Michael Häupl sa hneval, pretože keby sa presadil Forstingerovej plán, Viedeň ako región by sa zosmiešnila. Nepresadila to, čo pomohlo aj rozvoju železničnej dopravy v Centrope. Dnes predsa denne chodí na Slovensko 48 vlakov.

Prístup k zmene dopravy teda súvisí s regionálnym povedomím. A to platí aj naopak. Povedal to Thomas Knoll v reštaurácii Paulis Stuben v Purbachu, ktorú možno len odporúčať, zatiaľ čo vonku turistický „tranzit“ využíval slnečný zimný deň, aby po ceste B 50 prišiel k Neziderskému jazeru. Spoločne pociťovaný región môže sa rozvíjať len na základe dvoch faktorov: kultúrnych identít v najširšom slova zmysle a dopravných spojení.

Citlivá oblasť

Thomas Knoll je plánovačom rozvoja krajiny a životného prostredia. Jeho viedenská kancelária má od roku 2002 na starosti veľkorysovo koncipovaný projekt Interreg, ktorý sa zaoberá „dopravou v citlivých oblastiach“. Pretože toto je jedna z veľkých výziev plánovania dopravy v Centrope: keďže presne medzi Viedňou a Bratislavou ležia medzinárodne chránené oblasti, je ťažké zdôvodniť, prečo ich preťať diaľnicami.

Knoll a jeho skupina sa pokúšajú spolu so slovenskými a maďarskými partnermi rozvíjať možné alternatívy. Už na budúci rok sa k nim pristúpi. Siemensom vytvorený software umožní logistické prepojenie už aktívnych dopravcov od taxíkov až po železnicu. Cez „ústredňu pohybu“ je možné získať prepojené cestovné poriadky a objednať zodpovedajúce služby. Ťažisko projektu spočíva, samozrejme, v osobnej doprave na vidieku mimo prehustené mestské priestory. Ale jeden projektový modul sa venuje výslovne téme „Premávka a podnikanie“. Vo veľkej oblasti okolo Wiener Neustadt by mal vzniknúť „Zero Emission Cluster“: spojenie podnikov, ktoré sa nevenuje výrobe, ale doprave, „pretože pri moderných podnikoch vzniká väčšina škodlivých emisí pri doprave výrobkov“.

Nielen, ale aj preto, lebo najdôležitejším pomocným orientačným bodom vo vnútri Centrope je naďalej vlastná kostolná veža. „Jednotlivé miesta“, hovorí Knoll „si navzájom konkurujú“. Vedie to medzi iným k tomu, že čoskoro každá dedina bude mať vlastný bussiness park. Osobitne viditeľné je to v obchode: reťazce supermarketov pokrývajú krajinu, ako keby jej obyvatelia neúnavne vytvárali nových, nenásytných konzumentov, zatiaľ čo v dôsledku súperenia v obchode neustále vzniká potreba dopravy. Zelená karta

Potreba dopravy vzniká aj pri veľkých podujatiach - jedno takéto veľké podujatie sa v roku 2006 uskutoční na Neziderskom jazere. V máji sa tu začnú svetové majstrovstvá v jachtingu. Thomas Knoll a jeho spolupracovníci si stanovili ako cieľ, urobiť z nich „pre životné prostredie najšetrnejšiu udalosť sveta“. Zo všetkých miest v regióne Centrope by sa mali ľudia dostať k jazeru rýchlo a pohodlne hromadnou dopravou a ďalej bez problémov pohybovať od jednej regaty k druhej, alebo tiež ísť priamo loďou. „Zelené karta bude vstupenkou i cestovným lístkom pre všetky navzájom prepojené dopravné prostriedky.“

Celok mal by byť niečím ako modelový prototyp pre vyriešenie dopravy v citlivých oblastiach regiónu Centrope. Riešenie dopravy spolutvorí hospodársku oblasť Centrope tým, čím je. A niektorí idú tak ďaleko, že sa spytujú: „Prečo „spolu“? (DER STANDARD, 21. decembra 2005)

Wolfgang Weisgram

Odkazy:

www.sensiblegebiete.at
www.bueroknoll.at
  • Artikelbild
  • Artikelbild
  • Artikelbild
  • Prekvitajúci obchod a kvitnúca príroda si nemusia odporovať: V Centrope sa pracuje na konceptoch dopravnej siete pre citlivé oblasti

    Prekvitajúci obchod a kvitnúca príroda si nemusia odporovať: V Centrope sa pracuje na konceptoch dopravnej siete pre citlivé oblasti

Share if you care.