Železné opony padají, samotové se otevírají

25. Oktober 2005, 12:21
posten

Nejenom „vysoká kultura“ láká návštěvníky do divadel regionu Centrope. Mezi Brnem a Balatonem vzkvétá pestrá, stejně jako svobodná divadelní scéna: počínaje loutkovým divadlem, přes tanec, až po představení na ulici. Prožitek z divadla ztěžují jedině jazykové bariéry

Vídeň/Brno/Český Krumlov/Györ - Hranice jsou smazané; teď zbývá v rámci regionu Centrope ještě překonat jazykové bariéry. To ale nemá bránit v tom, abychom se jako zájemci o kulturní dění nepodívali na skok k sousedům.

Brno je velmi živým divadelním městem s pestrými festivaly a s divadelní fakultou, která je propojena s celou Evropou. Každé dva roky, začátkem listopadu, stojí druhé největší české město ve znamení loutek, a to když zdejší loutkové divadlo „Radost“ organizuje mezinárodní festival. V divadle, přilehlé loutkářské dílně a muzeu, v kterém jsou vystaveny loutky už od jeho založení v roce 1949, pracují 44 zaměstnanci, kteří hrají představení pro fanoušky loutek z blízka i daleka.

Posilovat propojování v rámci regionu je cílem Sylvie Ammanové, které vede Austrian Czech Cultural Cooperation (ACCC). Jedná se o platformu, která chce posilovat stávající struktury a sítě. Podle Ammanové by se měla stát „přeshraniční spolupráce něčím tak samozřejmým, jako ta uvnitř každé země“, protože „jazykové bariéry nemusejí být překážkou pro kulturní spolupráci“.

Divadelní centrum v Českém Krumlově pořádalo ve dnech 20. až 24. října 2005 podle jeho ředitele Petra Vodici „poprvé“ mezinárodní festival Miraculum, který byl doprovázený slavnostními průvody, loutkovými divadly, literárními kabarety a divadelními hrami.

„Vysoké“ divadlo

Divadlo Kvelb je proslulé pro své mimořádné divadelní produkce. „Nechceme se nechat zaškatulkovat,“ zdůrazňuje vedoucí divadla Pavel Lukáš. Vybavena žonglovacími míčky, pozoruhodnými kostýmy a dlouhými chůdami jezdí divadelní skupina napříč Českem a Evropou a inscenuje představení jako „Dobré dělá pýchu“ v kostýmech z třicátých let, a to všechno ve dvoumetrové výšce.

„Divadlo Cara“, které také sídlí v Brně, založili studenti divadelní fakulty. K repertoáru 16 herců patří hry od Karla Čapka, stejně jako „Salome“ od Oscara Wilda. „Snažíme se realizovat menší, ale modernější věci,“ říká vedoucí souboru Alžběta Nagyová. Její soubor vystupoval už i za hranicemi Česka, například v Linci. Nagyová má brněnskou divadelní scénu velmi ráda, protože je „velmi rozmanitá, ale vyznačuje se rodinnou atmosférou“. Taneční festival „Natřikrát“ se koná v Brně dvakrát za rok - jednou na jaře a potom ještě na podzim (letos ve dnech 24. až 26. října). Jeho program obohacují rozdílné skupiny, většinou z Prahy a Bratislavy a jeho pořadatelé se snaží i o to „pozvat někoho ze zahraničí“, jak říká Florian Tilzer. Tilzer organizuje festival v malém divadle, divadle „Bárka“, kam najde místo k sezení přibližně 160 diváků. Kromě toho také vede vlastní divadelní skupinu „Filigrán“, která hraje už deset let. „Nikdo z nás se ale z něčeho takového neuživí,“ dodává zároveň. Situace je prý „velmi vážná“.

O něco víc „alternativní“ je soubor „Husa na provázku“, který je známý v celém Česku a většinou hraje hry soudobých dramatiků, jako třeba Felixe Mitterera. Ale v jejich repertoáru najdeme i díla Dostojevského. Charakteristickým znakem „Husy“ jsou podle vlastní definice „experimentální“ inscenace.

Petr Gazdík, který vede moderní brněnské G-studio udržuje nejenom intenzívní kontakty se slovenskými herci, kteří v jeho studiu vystupují: „V orchestru hrají také rakouští a maďarští hudebníci.“

Západomaďarské město Györ si zase udělalo jméno v oblasti baletu: To souvisí zejména se souborem Národního divadla, který dokáže pravidelně nadchnout diváky i kritiky.

„Příručka přeshraniční kulturní spolupráce“ se dá bezplatně objednat na adres www.ac-cc.net

www.kvelb.com

Jan Marot
  • Od roku 1949 zobrazuje loutkové divadlo „Radost“ v Brně radosti a strasti prostřednictvím ručně vyřezávaných loutek na provázcích a cestuje s nimi od Francie až po Japonsko

    Od roku 1949 zobrazuje loutkové divadlo „Radost“ v Brně radosti a strasti prostřednictvím ručně vyřezávaných loutek na provázcích a cestuje s nimi od Francie až po Japonsko

Share if you care.