Velká hodnota, která čerpá z množství kultury

25. Oktober 2005, 12:13
posten

Kulturní akce jsou součástí skoro každé cesty do regionu. Z toho těží v první řadě cestovní ruch. Ale také regionální hospodářství profituje z řady z nich. Kouzelným slůvkem přitom je zprostředkovaná rentabilita

Obrat ve výši několika milionů, desetitisíce pracovních míst, rostoucí hospodářský výnos: Kultura překračující hranice se v rámci regionu Centrope stala důležitým hospodářským faktorem.

83 procent všech návštěvníků Vídně tam podle zástupců společnosti Wien Tourismus přicházejí kvůli umění a kultuře. V rozmezí od ledna 2005 až do září 2005 nocovalo jenom ve Vídni 47 000 českých, 23 000 slovenských a 59 000 maďarských turistů. Ekonomický výnos z (kulturní) turistiky činí 3,1 miliardy eur, což se rovná šesti procentům hrubého regionálního produktu města. Zapomenout se ale také nesmí na 55 000 lidí, kteří mají díky pracovní místo.

„Kulturní akce a festivaly jsou magnety pro turisty. Jejich význam bude ještě vyšší,“ říká Klaus Sommer ze společnosti Burgenland Tourismus. Kulturní akce v Burgenlandsku navštívilo v letošním roce téměř 535 000 lidí. Z toho dokázaly přilákat klasické hudební festivaly, jako Jezerní hudební slavnosti v Mörbisch s jejich operetním programem, nebo operní slavnosti v St. Margarethen dohromady 390 000 návštěvníků.

Koncentrovaná nabídka kulturních pořadů má pro Burgenlandsko ještě další význam: Podle studie o zprostředkované rentabilitě plynulo v roce 2004 přes 70 milionů eur do hospodářství, například jako výdaje v restauracích nebo hotelích. K tomu poznamenává zemský rada pro záležitosti kultury Helmut Bieler: „Oblast kultury se stala jedním z nejdůležitějších hospodářských faktorů země.“

Skutečnost, že zahraniční hosté jsou velmi důležití, potvrzuje také statistika návštěvníků operních hudebních slavností v římanském kamenolomu v St. Margarethen. Podíl zahraničních hostů zde činí čtyři procenta. V této souvislosti lze konstatovat, že od založení festivalu v roce 1996 došlo k nárůstu počtu zahraničních návštěvníků o 2700 na celkových 8900. Ačkoli polovina z nich přijíždí z Německa, jsou mezi nimi zastoupeni i návštěvníci z Česka a Maďarska. Rozpočet na produkci operních slavností ve výši 6 milionů eur investují jejich pořadatelé do budování další infrastruktury. Jedná se o prostředky, které kromě zábavní daně, pomáhají regionu. U stovky sezónních pracovních sil se jedná vesměs o místní obyvatele. Kulturní výměna funguje ale také i na jiné úrovni: Festivalový orchestr pochází například z českého Brna.

Hotové peníze přes okliky

Také Jezerní hudební slavnosti v Mörbisch sazí na zahraniční pracovníky z umělecké oblasti. „Už mnoho let pravidelně angažujeme baletní soubor z Bratislavy,“ říká Dietmar Posteiner, který je jednatelem hudebních slavností. V roce 2005 shlédlo 220 000 návštěvníků inscenaci „Veselé vdovy“. Hosté z regionu Centrope ovšem zatím přicházejí pouze málo. „Z Maďarska letos přijelo maximálně 200 lidí. Z České republiky nebo Slovenska skoro nikdo,“ stěžuje si Posteiner. Možnými důvody jsou podle jeho názoru jazyková bariéra a nízká úroveň mezd v těchto zemích. Obrat při letošních Jezerních slavnostech činil deset milionů eur.

Festival v Mörbisch se už dávno stal i faktorem na trhu práce v nejbližším okolí. Během sezóny zaměstnává 300 lidí; během celého roku zde naplno pracuje 11 lidí. Podle Posteinera se zprostředkovaná rentabilita projevuje v celém regionu Neziderského jezera. Například v roce 2003 činila skoro 35 milionů eur.

Kvůli geografické blízkosti je rovněž slovenská metropole Bratislava oblíbeným výletním cílem mnoha Vídeňanů a Dolnorakušanů. „Těžištěm zájmu rakouských turistů je Bratislava. Především opera je velkým magnetem,“ potvrzuje Daniel Lukáč ze Slovenského ústředí pro cestovní ruch ve Vídni. Zájezdy do bratislavské opery jsou v současné době vysoko v kurzu. Jedním z jejich poskytovatelů je společnost Elite Tours. „Ročně se těchto zájezdů účastní okolo 12 000 lidí,“ upřesňuje jednatel společnosti Wilhelm Böhm. Podíl Rakušanů na slovenském cestovním ruchu je celkově ovšem spíše malý: V roce 2004 činil pouhá tři procenta. Bratislava letos očekává nárůst u přenocování ve výši 35 procent, což se rovná 1,2 milionu návštěvníků, kteří zůstanou i přes noc. Slovensko vydává na rozvoj cestovního ruchu každoročně 40 milionů korun, což se rovná víc jak 10 milionů eur.

Motor pro pracovní místa v regionu

Největší festival World Music v České republice, známý jako „Colours of Ostrava“ se koná po dobu čtyř let v moravském městě Ostrava. Letos ho navštívilo 12 000 lidí. „V posledních letech soustavně rostl počet hostů z Rakouska, Slovenska a Maďarska,“ vysvětluje Jiří Sedlák od pořadatelské organizace festivalu. V praxi to znamená, že ostravský festival dokáže vytvořit 600 sezónních pracovních míst. „Velká poptávka je i po akcích, které se týkají klasické kultury. Co se týká Brna, jsou to hlavně Janáčkovo a Mahenovo divadlo,“ vysvětluje Dagmar Lippová z Českého centra. V loňském roce pobývalo skoro 300 000 Rakušanů na dovolené v České republice.

V Šoproni, blízko rakousko-maďarské hranice, se etablovat festival VOLT, který se od svého založení v roce 1993 vypracoval na jeden nejvýznamnějších festivalů pod širým nebem v Maďarsku. V loňském roce ho navštívilo 35 000 lidí, letos jich bylo okolo 50 000, kteří přišli z Maďarska, Rakouska a Slovenska. Největší užitek to přineslo samotnému městu, a to tím, že se podařilo vytvořit stovky pracovních míst. Ovšem užitek, pokud jde o zlepšení image města, je nevyčíslitelný. V západním Maďarsku zaznamenaly například čtyřhvězdičkové hotely tříprocentní nárůst v počtu přenocování a výnosy z pronájmu pokojů stouply o 14,2 procenta. Maďarský cestovní ruch se všeobecně vyvíjí nadprůměrně dobře: V prvních osmi měsících letošního roku byl zaznamenán nárůst 1,5 procenta u počtu přenocování, což se v absolutních číslech rovná 14 milionům přenocování.

Markus Böhm
  • Kulturní akce v regionu Centrope jsou magnety pro turisty a vytvářejí nová pracovní místa

    Kulturní akce v regionu Centrope jsou magnety pro turisty a vytvářejí nová pracovní místa

Share if you care.