Železné opony padajú, zamatové sa otvárajú

25. Oktober 2005, 11:21
posten

Nielen „vysoká kultúra“ láka do divadiel v regióne Centrope. Medzi Brnom a Balatonom prekvitá pestrá a slobodná scéna: od bábkového divadla cez tanec až po pouličné performance. Iba jazykové bariéry neobyčajne sťažujú potešenie z divadla

Viedeň/Brno/Český Krumlov/Györ - Hranice sa uvoľnili, v regióne Centrope už ostáva len odstrániť jazyková bariéry. Ale toto by nemalo prekážať kultúrne zvedavému záujemcovi odvážiť sa na návštevu k susedom.

Brno je živé divadelné mesto s pestrými festivalmi a divadelnou fakultou, ktorá je prepojená s celou Európou. Každé dva roky začiatkom novembra žije druhé najväčšie české mesto v znamení bábok. Marionetové divadlo „Radost“ v Brne organizuje medzinárodný festival. 44 pracovníkov divadla s divadelnými dielňami a múzeom - kde sú bábky vystavené od založenia divadla roku 1949 - pracujú a hrajú pre milovníkov divadla zblízka i zďaleka.

Túžbou Sylvie Amman je zosilniť prepojenia v regióne. Vedie Rakúsko-českú kultúrnu spoluprácu (ACCC), platformu, ktorá toto prepojenie chce posilniť. Podľa Amman by mala „cezhraničná spolupráca byť taká bežná, ako je to v domácej krajine“. „Miniprojektami“ – ako sú divadelné dielne mladých – ACCC chce „ukázať, čo je možné“, pretože „jazykové bariéry nemusia brániť umeleckej spolupráci“.

Divadelné centrum v Českom Krumlove podľa riaditeľa Petra Vodicu od 20. do 24. októbra 2005 po prvý raz usporiada medzinárodný festival „Miraculum“ so sprievodmi, bábkovým divadlom, literárnym kabaretom a činohernými predstaveniami.

„Vysoké“ divadelné umenie

„Divadlo Kvelb“ je známe zvláštnymi „vlastnými produkciami“. „Nechceme sa dať zaškatuľkovať,“ tvrdí vedúci divadla Pavel Lukas. Súbor, vyzbrojený žonglérskymi loptami, pôsobivými kostýmami a dlhými chodúľmi, cestuje po Čechách a celej Európe a uvádza vo výške dvoch metrov v kostýmoch z tridsiatych rokov hru „Pálení dobrého bydla“.

„Divadlo Cara“, rovnako usídlené v Brne, vzniklo z iniciatívy študentov divadelnej fakulty. 16 hercov hrá hry Karla Čapka a Oskara Wilda („Salome“). „Pokúšame sa robiť malé, ale moderné veci“, tvrdí vedúca divadla Alžběta Nagyová. Jej skupina už vystupovala v Linzi. Má rada umeleckú scénu v Brne, pretože je bohatá na zmeny, ale zároveň taká rodinná“. Tanečný festival „Natřikrát“ v Brne štartuje dvakrát ročne, raz na jar, raz na jeseň (tentoraz v dňoch 24.-26. októbra 2005). Rôzne súbory, zväčša z Prahy a z Bratislavy, obohacujú program a usilujeme sa „pozvať ľudí zo zahraničia“, hovorí Florian Tilzer. Festival organizuje v malom divadle „Barka“, kde okolo 160 divákov nájde miesto na sedenie. Jeho vlastná skupina „Filigrán“ existuje už desať rokov. „Z toho nikto z nás nemôže žiť“. Situácia je „veľmi ťažká“.

Trocha alternatívnejší je súbor „Husa na provázku“. Je známy v celých Čechách, hrá zväčša súčasné hry, napríklad od Felixa Mittera. V repertoári sa nachádzajú diela Dostojevského. Podľa sebahodnotenia členov súboru, príznačné sú experimentálne inscenácie.

Petr Gazdík, vedúci moderného G-Studia v Brne, neusiluje sa len o kontakty so slovenskými hercami, ktorí v divadle vystupujú: „V orchestri hrajú rakúski aj maďarskí hudobníci“.

Medzičasom si západomaďarské mesto Györ opäť vytvorilo meno baletom: spočíva to predovšetkým na súbore Národného divadla, ktorý kritikov práve tak ako publikum spravidla privádza k búrkam nadšenia.

„Handbuch grenzüberschreitende Kulturkooperation“ bezplatne na www.ac-cc.net

www.kvelb.com

Jan Marot
  • Od roku 1949 prináša bábkové divadlo „Radost“ z Brna radosť a dojatie s ručne vyrobenými marionety a hosťuje s nimi od Francúzska až po Japonsko

    Od roku 1949 prináša bábkové divadlo „Radost“ z Brna radosť a dojatie s ručne vyrobenými marionety a hosťuje s nimi od Francúzska až po Japonsko

Share if you care.