Veľká hodnota vytvorená z mnohých kultúr

25. Oktober 2005, 11:03
posten

Kultúrne podujatia sú súčasťou takmer každého zájazdu do regiónu. Teší sa z toho predovšetkým cestovný ruch. Ale z početných podujatí profituje aj regionálna ekonomika. To zázračné slovo znie nepriama ziskovosť

Miliónové obraty, desaťtisíce pracovných príležitostí, stúpajúca pridaná hodnota: cezhraničná kultúra v regióne Centrope sa rozvinula ako významný hospodársky činiteľ.

83 percent všetkých návštevníkov Viedne podľa organizácie Wien Tourismus pricestuje kvôli kultúre a umeniu. Od januára do septembra 2005 nocovalo len vo Viedni 47 000 českých, 23 000 slovenských a 59 000 maďarských turistov. Pridaná hodnota z (kultúrneho) cestovného ruchu predstavuje 3,1 miliardy euro, okolo 6 percent hrubého regionálneho produktu mesta. Netreba zabúdať na 55 000 ľudí, ktorí týmto získajú zamestnanie.

„Kultúrne podujatia a festivaly sú turistickým magnetom. Ich význam bude ešte narastať,“ domnieva sa Klaus Sommer z Burgenland Tourismus. Takmer 535 000 návštevníkov navštívilo tohtoročné kultúrne podujatia v Burgenlande. Z toho len klasické hudobné podujatia ako Seefestspiele v Mörbisch s operetným programom a Opernfestspiele v St. Margarethen prilákali celkovo okolo 390 000 návštevníkov.

Bohatá letná kultúrna ponuka mala pre Burgenland aj ďalší efekt: podľa jednej štúdie nepriama ziskovosť z kultúry v roku 2004 priniesla do ekonomiky vyše 70 miliónov, napríklad ako výdavky v reštauráciách a hoteloch. Krajinský kultúrny radca Helmut Bieler povedal: „Kultúra sa stala jedným z najväčších hospodárskych faktorov krajiny“.

Štatistika operného festivalu v rímskom kameňolome v St. Margarethen potvrdila, že zahraniční hostia sú dôležitým faktorom. Účasť zahraničných návštevníkov tu predstavuje štyri percentá. Nominálne je v tejto oblasti od založenia festivalu v roku 1996 zaznamenaný vzrast z 2 700 na celkovo 8 900 návštevníkov. Hoci polovica z nich prichádza z Nemecka, zastúpení sú aj návštevníci z Čiech a Maďarska. Šesť miliónov euro rozpočtu pre produkcie festival investuje do ďalšej výstavby infraštruktúry. Sú to peniaze, ktoré okrem dane zo zábavy, dostáva región. Stovka sezónnych pracovných síl pochádza z lokality. Kultúrna výmena prebieha aj na inej úrovni: festivalový orchester prichádza napríklad z českého Brna.

Nepriama hotovosť

Aj festival Seefestspiele v Mörbisch stavia na hosťujúcich umelcoch: “Už roky angažujeme balet z Bratislavy“, hovorí Dietmar Posteiner, obchodný riaditeľ tohto festivalu v Mörbisch. V roku 2005 videlo „Veselú vdovu“ 220 000 ľudí. Hostia z regiónu Centrope prišli len v zanedbateľnom počte. „Z Maďarska sme mali tento rok nanajvýš 200 návštevníkov. Z Českej a Slovenskej republiky takmer nijakých,“ sťažuje sa Posteiner. Podľa jeho názoru dôvodom môžu byť jazyková bariéra a nízke mzdy. Obrat festivalu v roku 2005 predstavoval desať miliónov euro.

Aj Mörbisch je pre región motorom pracovných príležitostí. V priebehu sezóny má prácu 300 ľudí. Počas celého roka je trvalo zamestnaných okolo jedenásť ľudí. Podľa Posteinera nepriama ziskovosť priniesla pre celý región okolo Neziderského jazera v roku 2003 takmer 35 miliónov euro.

Pre priestorovú blízkosť hlavné mesto Slovenska je obľúbeným výletníckym miestom mnohých občanov Dolného Rakúska a Viedne. „Hlavný záujem majú rakúski turisti o Bratislavu. Predovšetkým opera v Bratislave je veľmi príťažlivá“, potvrdzuje Daniel Lukáč zo Slovenského centra pre cestovný ruch vo Viedni. Veľmi populárne sú cesty za bratislavskou operou. Ponúka ich kancelária Elite Tours. „Ročne sa ich zúčastní približne 12 000 návštevníkov,“ hovorí obchodný riaditeľ cestovnej kancelárie Wilhelm Böhm. Rakúsky podiel na slovenskom cestovnom ruchu je naostatok celkove malý: v roku 2004 to boli len tri percentá. Bratislava očakáva 35 percentný nárast počtu prenocovaní (okolo 1,2 milióna prenocovaní). Do štátnej pokladnice plynie z cestovného ruchu 40 miliónov korún, čo je viac ako 10 miliónov euro.

Motor pracovných príležitostí regiónu

Najväčší festival svetovej hudby v Českej republike „Farby Ostravy“ sa koná už štyri roky v moravskom meste Ostrava. Tento rok prišlo 12 000 návštevníkov. „V posledných rokoch postupne vzrástol počet hostí z Rakúska, zo Slovenska a z Maďarska,“ vysvetľuje Jiří Sedlák, usporiadateľ podujatia. V sezóne sa vytvorili pracovné príležitosti pre 600 ľudí. „Osobitne je dopyt po tých ponukách, ktoré súvisia s klasickou kultúrou. Čo sa týka Brna, je to predovšetkým Janáčkovo a Mahenovo divadlo“, hovorí Dagmar Lipp z Českého centra. Vlani strávilo dovolenku v Čechách 300 000 Rakúšanov.

V Soproni, blízko rakúsko-maďarských hraníc, etabloval sa VOLT festival. Od roku 1993 sa vyvinul ako jeden z najvýznamnejších festivalov pod šírym nebom v Maďarsku. Minulý rok ho navštívilo okolo 35 000, tento rok okolo 50 000 hostí z Maďarska, Rakúska a Slovenska. Najmä mesto získalo. Vytvorili sa stovky pracovných miest. Získanie dobrého mena nie je finančne vyčísliteľné. V západnom Maďarsku len samotné štvorhviezdičkové hotely zaznamenali o tri percentá viac prenocovaní, príjmy z prenájmu izieb stúpli o 14,2 percenta. Maďarský cestovný ruch sa všeobecne rozvíja nadpriemerne dobre: V prvých ôsmich mesiacoch tohto roka stúpol počet prenocovaní o 1,5 percenta, čo predstavuje 14 miliónov prenocovaní.

Markus Böhm
  • Kultúrne podujatia v regióne Centrope sú magnetom pre turistov a motorom pre pracovné príležitosti

    Kultúrne podujatia v regióne Centrope sú magnetom pre turistov a motorom pre pracovné príležitosti

Share if you care.