Dajme riekam slobodu

17. September 2007, 12:38
posten

Český geograf udal tón

Brno - Nielen moravská hudba, ale aj moravská voda sformovala Jaroslava Ungermana. 62-ročný geograf a poľnohospodársky výskumný pracovník vyrastal v Bielych Karpatách blízko horského potoka Olšava na juhozápadnej Morave.

Že jeho povolanie bude mať čosi spoločného s vodou, vedel už ako dieťa. Ungerman sa v priebehu štúdií najprv špecializoval na manažment krajiny, v Československej akadémii vied v Prahe urobil doktorát z geografie. Už pred prevratom roku sa 1989 angažoval vo viacerých ochranárskych nevládnych programoch. Svoje expertízy dal k dispozícii "Zväzu pre rieku Moravu" a "Veronike", ktoré sa zaoberajú problémami vody a ochranou krajiny. Od roku 2004 je členom Pracovnej skupiny pre vodné ekosystémy pri Ministerstve životného prostredia. Napriek tomu, že je už na penzii, stále cestuje. „Pri zavlažovaní a regulovaní vodných riečnych ciest vyžaduje sa veľká starostlivosť“, hovorí a zápasí o to veľmi neúnavne. Voľný čas s obľubou trávi pri vode a v nej, a fotografuje krajinu.

V roku 1991 pôsobil celý rok v Eko-Council v Strassburgu. Rieka Morava mu ako „jedna z najregulovanejších“ leží na srdci. V 70. rokoch bola Morava na úseku 70 km „narovnaná“, čím sa zničili tisíce hektárov lužného lesa a vlhkých biotopov. Plán kanálu Dunaj-Labe-Odra označil ako „absurditu“ a skutočné „šialenstvo“. Je temer smiešne, na aké sčasti nezmyselné idey prišli plánovači kanála. Jeho cieľ je iný, chce vrátiť riekam ich priestor a ich pôvodnosť. (jam, DER STANDARD, 21. Juni 2005)

Ľudia, ktorí pri vode, z vody a na vode žijú, pracujú, zápasia a načúvajú
  • Hudba pre moravskú krajinu: Jaroslav Ungerman skúma a hrá pre Moravu
    foto: anna peckowa

    Hudba pre moravskú krajinu: Jaroslav Ungerman skúma a hrá pre Moravu

Share if you care.