S tokom rieky osobitne spätý

17. September 2007, 12:38
posten

Prevádzkovateľ prístavu sa od Dunaja učil

Krems – Cítim sa privilegovaný, hovorí o sebe Hubert Mierka. Voda ho vždy uchvacovala, s vodou vyrastal, a teraz smie z vody žiť. A nie zle, ako mienia znalci. Hubert Mierka (59) prevádzkuje Mierkov dunajský prístav Krems (Mierka Donauhafen Krems). Platí za jedného z tých, ktorým sa v branži najlepšie darí. Prístav „zdedil“ po otcovi, zmodernizoval ho a vybudoval na jeden z najmodernejších nákladových kontajnerových terminálov Európy.

Keď má sám opísať, aký má vzťah k Dunaju a k svojmu prístavu, je lyrický: „Rieka je dopravný bežiaci pás, privádza ľudí z celého sveta k nám, komunikujeme cez vodu a prístav nám ponúka ochranu“. Mierka si myslí, že výmena medzi východom a západom bola kedysi pred pádom železnej opony aktívnejšia: „Dunaj bol už dávno jediným spojivom cez hranice.“ Dnes jestvujú mnohé spojenia, hranice padajú jedna za druhou a nákladná doprava v Európe je čoraz významnejšia. Mierka je dôsledne za to, aby sa opäť viac dopravovalo po vode: „Je to ekologickejšie a zabezpečuje trvalo udržateľnú prosperitu.“

Voda, ako hovorí, ho mnohému naučila. Byť trpezlivým, ale vytrvalým, s jasným smerom v pokojnom prúde, ale byť otvorený ku všetkému novému - aj novým, iným kultúram: „Spriatelil som sa ruskými dunajskými námorníkmi, tu u nás sme ešte mali strach pred komunistami. A pritom to boli milí, láskaví ľudia.“

Tento prístup mu poskytol výhody pre obchody v dunajskom prístave v Kremse. Mierka je presvedčený: „Treba pozorne načúvať a vychádzať iným v ústrety. V tom my Rakúšania máme dobrú tradíciu.“ (stui, DER STANDARD, 21. Juni 2005)

Ľudia, ktorí pri vode, z vody a na vode žijú, pracujú, zápasia a načúvajú
  • Hubert Mierka, majiteľ a prevádzkovateľ Mierka Donauhafen Krems, miluje rieku ako komunikačnú tepnu
    foto: kargl

    Hubert Mierka, majiteľ a prevádzkovateľ Mierka Donauhafen Krems, miluje rieku ako komunikačnú tepnu

Share if you care.