Podľa kriku ich vie rozoznať

17. September 2007, 12:38
posten

Zoológ v slovenských nivách

Malacky - Pracovný deň Alexandra Kürthyho sa začína s krikom. A končí sa s krikom. A keď má voľno, Kürthy hľadá - krik. 39-ročný slovenský veterinár je znalcom všetkých zvieracích zvukov, ktoré znejú na nivách pri rieke Morave na hraniciach s Rakúskom. Kürthyho vášňou je pozorovanie zvierat a jeho šťastím je, že „to smiem robiť aj profesionálne“. Kürthy pracuje od roku 1992 ako zoológ pre slovenskú „Správu chránenej krajinnej oblasti“ v chránenej oblasti Záhorie, najväčšej piesočnej dune strednej Európy pokrytej borovicovými lesmi medzi Malými Karpatami na východe a nivami Moravy a Dyje na západe.

Kürthy spozná kvik kuvika vrabčieho práve tak ako čajku smejivú. Vie rozoznať všetky druhy netopierov podľa signálov tónov, ktoré vydávajú. Spoločne s kolegami z WWF na rakúskej strane a ochrancami prírody v Čechách Kürthy podniká ročné zimné synchrónne zratúvanie zvierat na nivách. Je spoluautorom prvej prírodovedeckej knihy prekračujúcej hranice „Vtáci nív riek Moravy a Dyje“.

„Nikdy som nechcel pracovať v uzavretom priestore, vždy len v prírode“, hovorí. Už ako školák v Bratislave som s čírym potešením sledoval vtákov. Pracuje na tom, aby mali všetci túto možnosť. Aj na slovenskej strane stoja teraz pozorovacie veže s pevne osadenými ďalekohľadmi pre návštevníkov prírodného parku. Kürthyho motto je „Od zvierat sa možno najviac naučiť“. (stui, DER STANDARD, 21. Juni 2005)

Ľudia, ktorí pri vode, z vody a na vode žijú, pracujú, zápasia a načúvajú
  • Alexander Kürthy pracuje pre slovenskú Správu chránenej krajinnej oblasti na Záhorí. Jeho povolaním a poslaním je pozorovanie zvierat na nivách
    foto: stui

    Alexander Kürthy pracuje pre slovenskú Správu chránenej krajinnej oblasti na Záhorí. Jeho povolaním a poslaním je pozorovanie zvierat na nivách

Share if you care.