Mobil ako pomocník v prípade hroziacej záplavy

17. September 2007, 12:38
posten

Centrope sa vyzbrojuje proti katastrofám

Viedeň/St.Pölten/Znojmo/Bratislava - „Záplavová vlna na prítokoch Dyje!“, napríklad takto znie katastrofický scenár. V Čechách pomocníci hekticky stavajú bariéry z pieskových vriec pozdĺž vysokej vody, lenže aj dolnorakúski susedia musia byť varovaní...

„Či sa to načas podarí, závisí od zoznamu čísiel mobilných telefónov najdôležitejších kontaktných osôb“, to si uvedomuje Bernhard Schlichtinger, koordinátor hasičov a civilnej ochrany Dolného Rakúska. S hrdosťou tvrdí, že tento zoznam už jestvuje ako prvý výsledok spolupráce pri ochrane pred katastrofami a pri záchrannej službe v St. Pölten spolu s príhraničnými regiónmi v Čechách a na Slovensku.

Cieľom týchto úsilí, ktoré s Južnou Moravou už veľmi pokročili, by malo byť cezhraničné cvičenie na ochranu pred katastrofami. Stanovený termín je jar alebo leto 2006. Cieľom cvičenia a prípravy k nemu, podľa Schlichtingera, bude optimalizovať „spontánne“, hranice prekračujúce pomocné štruktúry, ktoré sa utvorili v priebehu storočnej vody roku 2002.

Túto veľkú povodeň spracovalo rakúske Ministerstvo životného prostredia a infraštruktúry v rámci projektu Európskej únie Flood Risk (Nebezpečenstvo povodne) s dotáciou 1,4 milióna EUR. Výsledkom projektu je rozhodnutie obnoviť pôvodnú podobu riek pri ochrane pred záplavami.

Tak, ako napríklad v Centrope na rieke Morave a rieke Dyje, od začiatku 90. rokov prebieha „dlhý proces obnovy prírody“, ako hovorí Johannes Wolf zo spolku Distel. V spolupráci so slovenskými ochranármi a štátnymi orgánmi - a finančnou podporou Európskej únie - už kameňmi upevnené brehy nahradili a budú ďalej nahradzovať porastami; úhorom ležiace staré ramená Moravy budú zavlažené a tým aj časti nív.

Stredobodom sporov je aj prísun vody pre „prales“ pri najväčšej rieke strednej Európy - Dunaji. Ako sa obáva WWF, nivy by mohli vyschnúť, keby sa podľa plánov plavebné koryto medzi Viedňou a Haiburgom prehĺbilo na 2,70 metra. (DER STANDARD, 21. Juni 2005)

Irene Brickner
  • Foto: Reuters/APAPred vysokou vodou, ako tu v Melku v lete 2002, mali by byť obyvatelia Centrope v budúcnosti prv varovaní. Garantom toho je nové, cezhraničné informačné prepojenie v podobe dlhého zoznamu čísiel mobilných telefónov

    Foto: Reuters/APA

    Pred vysokou vodou, ako tu v Melku v lete 2002, mali by byť obyvatelia Centrope v budúcnosti prv varovaní. Garantom toho je nové, cezhraničné informačné prepojenie v podobe dlhého zoznamu čísiel mobilných telefónov

  • Bild nicht mehr verfügbar
Share if you care.