Panónska voda: Život v krajnostiach

17. September 2007, 12:38
posten

Debata o vodnom stave Neziderského jazera (Neusiedlersee) môže byť pre verejnosť zaujímavá. Ale nie je jednoducho ničím viac ako len príznakom. Lebo Neziderské jazero je len zrkadlom stavu panónskeho vodného hospodárstva. A ten kolíše medzi krajnosťami

Východne od Viedne, tam, kde hory na vzdialenom horizonte ustupujú, voda sa stáva pozvoľna vzácnym tovarom. Každopádne takým, ktorým neslobodno plytvať, ba naopak, hospodárne s ním zaobchádzať. Niektorí si dokonca myslia, že by sa tu malo postupovať podľa príkladu Brandburgu, kde sa za čerpanie spodnej vody povinne platí. A to nielen za pitnú vodu, ale aj úžitkovú vodu pre poľnohospodárstvo.

Konkrétne zameraná debata

Samozrejme, netrúfa si na ňu nijaký politik, ktorý chce v politike prežiť, preto debata prebieha mimo verejnosť, prípadne vznikne z jediného popudu: napríklad pri plánovanom golfovom ihrisku v burgenlandskom Zurndorfe, ktorého nevyhnutné zavlažovanie by mala obstarávať blízka rieka Litava. Alebo pri Neziderskom jazere, ktoré by malo byť zásobované vodou z Dunaja.

Hlavný problém panónskeho vodného hospodárstva, od Moravského poľa až po južný Burgenland, od maďarského Kisalföldu po slovinskú Goricku, je v tom, ako povedal Helmut Rojacz, „že musíme žiť s krajnosťami“.

Za rok spadne priemerne 550-580 milimetrov zrážok. Je to ale dlhoročný priemer, vytvorený z rokov s množstvom zrážok od 350 do 800 milimetrov. „Spodná voda na to bezprostredne reaguje“.

Helmut Rojacz je šéfom burgenlandského úradu pre vodné stavby a rezortne zodpovedným za všetko, čo s vodou súvisí. A ak ho jeho pocit neklame, v posledných rokoch krajnosti pribúdajú. Helmut Rojacz sa nespolieha na pocity, preto požiadal o meteorologický výskum, ktorý má vypracovať klimatickú prognózu pre Panóniu. Potom by sa mali uskutočniť vodohospodárske opatrenia. Ak sa preukáže, že silné a veľmi silné dažde sú skutočným fenoménom, s ktorým treba v budúcnosti častejšie rátať, mali by sa vybudovať kanály s väčšími rozmermi.

Také silné dažde, aké boli pred niekoľkými rokmi, keď na Leithaberg v priebehu jedného dňa napršala takmer polovica ročných zrážok, nemenia nič na zásadných problémoch Panónie, na suchu a zjavne upadajúcej hladine spodnej vody.

Vodohospodársky stavebný úrad v južnej oblasti Seewinkel v Hanságu pristúpil k zahataniu odvodňovacích kanálov, aby mohli vzniknúť pôvodné vlhké lúky, čo je, prirodzene, prospešné aj pre spodnú vodu.

Voda z iných zdrojov

V súčasnosti sa zvažuje stabilizácia vodného stavu Neziderského jazera. Hoci toto jazero nie priamo spojené so spodnou vodou, reflektuje jej stav. V posledných rokoch zjavne poklesla jeho hladina, možný prívod dunajskej vody - upustilo sa od projektu s riekou Raba - je želaním turistov.

Kritiku ochrancov prírody Rojacz chápe v rámci svojho úradu. Pokles sladkosti vody jazera - to znamená soľ a obsah sódy - mohol by byť skutočným nebezpečím, ktorému sa dá čeliť len tak, že sa pripustí len málo vody a málo odpustí cez Einserkanal. Navyše: už štyridsať rokov priteká do jazera voda z iných zdrojov cez čističky vody zásobované z veľkých studní v Neudörfle s okolo 5-7 miliónmi kubických metrov ročne.

Stabilizácia na vyššej úrovni je možná len súčasne s rizikom rozvodnenia. „Od výšky 116 metrov nad úrovňou Jadranského mora sa jazero samo vylieva.“ Stavidlo na Einserkanale nemôže zabezpečiť okamžité vypustenie vody, lebo cezeň pretečie 15 kubických metrov za sekundu a 1 centimer hladiny jazera predstavuje 7 miliónov kubických metrov ". (DER STANDARD, 21. Juni 2005)

Wolfgang Weisgram
  • Bild nicht mehr verfügbar

    Neziderské jazero je najväčším stredoeurópskym stepným jazerom a jeho stav vody mimoriadne citlivo reaguje a zo 80 percent je závislé na zrážkach

Share if you care.