CENTROPE: a zöld közép

17. September 2007, 12:35
posten
Egy bioszféra-régió modellszerűen valósítja meg ember és természet harmonikus együttélését: hogyan használhatjuk természetes környezetünket gazdaságosan anélkül, hogy elpusztítanánk. A modell célja, hogy az Európa Közepe Régióban a természet nyersanyagának bázisán erősítsük és következetesen figyelemmel kövessük a határokat átívelő fenntartható fejlődést.

Csak kivételesen szép és természeti állagban gazdag tájak válhatnak bioszféra-régióvá. A régió zöld tüdejét alkotó árterek a Duna, Morva és Thaya folyók mentén, az Alpok és Kárpátok előhegységei és Európa legnyugatibb sztyeppei tava, a Fertő-tó – mindez csak a három legszembeötlőbb elem az Európa Közepe Régió sok helyütt még érintetlen természeti tájainak mozaikján. Az urbánus központok és vonzó üdülőövezetek közvetlen közelsége ugyancsak hozzájárul ahhoz, hogy a CENTROPE kiemelkedő életminőségű régió lehessen.

Növekvő bioszféra-régió ott fejlődhet ki, ahol a városi gócpontok funkcionálisan összefonódnak a vidéki területekkel, s a fejlődés „önképző” körforgásában élnek. Egy tanuló régió ezért kombinálja egymással tanulás és fejlődés gyakorlati alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy a képzés és továbbképzés, valamint a kutatás és tudomány intézményei a „növekvő bioszféra-régió” regionális fejlődési céljára fókuszálnak, a lakosság pedig aktívan támogatja ezt a célkitűzést.

A növekvő bioszféra-régió természeti tereinek minősége olyan különleges adottság, amely nem csupán a munkakörnyezet kellemes életminőségét hozza magával. A gazdasági szerkezet, a régióban kifejlesztett és előállított termékek, valamint a kutatási és fejlesztési intézmények szintén a növekvő bioszféra-régió témáját tartják szem előtt. A növekvő bioszféra-régió speciális kompetenciaterületeinek feltárásával elérhetjük, hogy a gazdasági növekedést a régió javára fenntartható forrásfelhasználással társítsuk, s ennek köszönhetően mindenestül egyedi jó tulajdonságra tegyünk szert a régiók versenyében.

Minőségbiztosítás a Zöld Közép fejlesztése során

A növekvő bioszféra-régió fejlesztése ama feszültségtérben megy végbe, amely két európai főváros és egy sor fontos természeti erőforrás térbeli közelségéből adódik. Ez azt jelenti, hogy különleges elveket kell követnünk:

  • a közlekedési rendszerekre és gazdasági székhely-fejlesztésre fordított beruházásokat össze kell hangolni a szabad terek megőrzésének, a zöldövezetek hálósításának és a Zöld Közép megóvásának céljaival,
  • a területfejlesztés során be kell tartani az egységes ökológiai szabványokat és elveket,
  • közös intézkedésekkel kell erősíteni a fenntartható lakás- és településformák iránti tudatot,
  • új építőanyagokat, lakásformákat és településstruktúrákat kell kifejleszteni és meghonosítani.

A növekedést és fejlesztést tudatosan az agglomerációkon kívül kialakult központokba kell terelni, hogy elejét vegyük a táj további széttagolódásának, egyszersmind lehetővé tegyük a Zöld Közép rendezési elvének valóra váltását – a jövőben itt fontos szerep fog jutni a város-környék menedzsmentnek. Ez nem csak a kiválasztott városokban és egyéb központokban jelent aktív fejlesztéspolitikát, de mindenekelőtt arányos település- és fejlesztéspolitikát is az elsőrendű tömegközlekedési eszközök által feltárt területeken kívül.

E célok gyakorlati megvalósítását egyebek között a FIRST projekt példázhatja (Feasibility of Interregional Services for Travelers), amely határok feletti utazási információs rendszer kidolgozását tűzte célul Bécs, a VOR-régió és Pozsony között. Ezzel párhuzamosan folynak egy ilyen szolgáltatás kiterjesztésének előkészületei is a CENTROPE régió egészére. A FIRST kísérleti projektként 2005 augusztusában zárul, s a határokat átívelő menetrend-tájékoztatás alkalmazási és tesztszakaszának eredményei a Pozsonyi Közlekedési Vállalat fennállásának 110. évfordulóján, 2005. szeptember 6. és 8. között kerülnek bemutatásra. (DER STANDARD, 21. Juni 2005)

Share if you care.