Dát řekám jejich svobodu

17. September 2007, 12:31
posten

Český geograf vyhrává do tance

Brno - Nejenom moravská hudba, ale i moravské vody Jaroslava Ungermanna silně ovlivnily. Dnes 62letý zeměpisec a absolvent vysoké školy zemědělské vyrůstal v Bílých Karpatech poblíž potoku Olšava v na jihovýchodní Moravě.

Že jeho povolání bude mít něco společného s vodou, věděl už jako malý chlapec. V rámci svého prvního studia se zaměřil na venkovskou krajinotvorbu a na Československé akademii věd v Praze získat doktorát z geografie. Už před rokem 1989 se angažoval v řadě nevládních spolků na ochranu životního prostředí. Své expertízy dal Ungermann k dispozici „Union for the Morava (March) River“ a spolku „Veronika“, které se zabývají problémy s vodou a ochranou krajiny. Od roku 2004 je Ungermann členem „Pracovní skupiny pro vodní ekologické systémy při ministerstvu životního prostředí“ a přesto, že je v důchodu, stále někam jezdí. „Při zavodňování a regulaci vodních toků je zapotřebí velká důkladnost,“ říká a za to také neúnavně bojuje. Ve svém volném čase pobývá Ungermann rád u vody a pořizuje fotky.

V roce 1991 pobýval jeden celý rok v Eco-Conseil ve Štrasburku. Řeka Morava je podle jeho názoru „jedním z nejvíce regulovaných toků“ a je pro něj srdcovou záležitostí. V 70.letech byla Morava na délce 70 kilometrů „narovnána“, čímž byly zničeny tisíce hektarů lužnch lesů a jiných biotopů. Plán na vytvoření kanálu Dunaj-Labe-Odra považuje za „absurditu“ a čisté „bláznovství“ a podle jeho názoru je skoro „k smíchu“, s jakými často nesmyslnými nápady přitom autoři projektu přišli. Jeho cíl je jiný: Chce dát řekám jejich prostor a jejich původní charakter.“ (jam, DER STANDARD, 21. Juni 2005)

Lidé, kteří žijí u vody, z vody, na vodě, stejně jako zde pracují, bojují anebo naslouchají
  • Hudba pro moravskou krajinu: Jaroslav Ungermann bádá a hraje pro řeku Moravu
    foto: anna peckowa

    Hudba pro moravskou krajinu: Jaroslav Ungermann bádá a hraje pro řeku Moravu

Share if you care.