Mobil jako pomocník v nouzi

17. September 2007, 12:31
posten

Centrope se připravuje na živelné pohromy

Vídeň/St.Pölten/Znojmo/Bratislava - „Povodňová vlna na přítocích Dyje!“, tak by - například - vypadal katastrofický scénář. V Česku staví záchranáři horečně bariéry z pytlů s pískem podél toků, které vedou velkou vodu, ale varováni by měli být i jejich sousedé v Dolním Rakousku...

 „Zda se něco takového podaří či nikoli stojí a padá se seznamem mobilních čísel důležitých lidí, kterým je třeba v takovýchto situacích zavolat“, říká Bernhard Schlichtinger, který je koordinátorem pro hasiče a civilní obranu spolkové země Dolní Rakousko. Takovýto seznam, jak s jistou hrdostí dodává, už existuje. Je to první výsledek spolupráce v oblasti ochrany před živelnými pohromami a záchrannou službou Dolního Rakouska s přilehlými regiony v Česku a na Slovensku.

Cílem těchto snah, které už ve vztahu s Jihomoravským krajem postoupily docela daleko, je zorganizovat velké přeshraniční cvičení jak předejít živelným pohromám, k čemž by mělo dojít na jaře nebo v létě roku 2006. Podle Schlichtingera má být samotné cvičení, stejně jako všechna přípravná opatření, která mu předcházejí, zaměřeno na optimalizaci „spontánních“ přeshraničních záchranářských struktur, které se vytvořily v průběhu stoleté povodně v roce 2002

Tehdy získané zkušenosti byly zpracovány v rámci společného projektu ministerstev dopravy a životního prostředí s názvem „Flood Risks“, který byl dotován 1,4 miliony eur. Hlavním poznatkem studie bylo, že návratem k původním průběhu toků, jež by bylo v souladu s přírodou, je možné zabránit škodám způsobenými povodněmi

V rámci CENTROPE něco takového probíhá od začátku 90.let minulého století u řek Moravy a Dyje, kdy „nastal dlouhý proces renaturizace“, jak říká Johannes Wolf, který je členem bodlákového klubu. Ve spolupráci se slovenským ochránci životního prostředí a úřady - za finanční podpory Evropské unie - jsou na březích těchto dvou řek nahrazována kamenná zpevnění výsadbou rostlina a keřů, dlouho nevyužívaná ramena Moravy jsou znovu zatopena vodou, a tím je zaodněna i část lužních lesů.

Voda pro „prales“ v blízkosti řeky je předmětem dohadů také v případě nejdůležitějšího toku střední Evropy - Dunaje. Ochráni přírody z WWF se obávají, že lužní lesy by mohly vyschnout, pokud by se realizovaly plány prohloubit na úseku Dunaje mezi Vídní a Hainburgem kanál pro lodní dopravu na 2,7 metrů. (DER STANDARD, Print-Ausgabe, 21. 6. 2005)
Irene Brickner
  • Foto: Reuters/APAPřed povodněmi jako zde v Melku v létě 2002 
mají být obyvatelé Centrope v budoucnu varování daleko dříve: garantovat to má 
nový přeshraniční informační řetězec - v podobě seznamu mobilních telefonních 
čísel

    Foto: Reuters/APA

    Před povodněmi jako zde v Melku v létě 2002 mají být obyvatelé Centrope v budoucnu varování daleko dříve: garantovat to má nový přeshraniční informační řetězec - v podobě seznamu mobilních telefonních čísel

  • Bild nicht mehr verfügbar
Share if you care.