Panonská voda: život v extrémech

17. September 2007, 12:31
posten

Debata okolo stavu vody v Neziderském jezeře může být možná působivá pro publikum. Ve skutečnosti ovšem není ničím víc, než pouhým symptomem. V Neziderském jezeře se pouze odráží stav vodního režimu v oblasti Panonie. A ten zkrátka kolísá mezi extrémy

Na východ od Vídně, tam kde se na dalekém obzoru objevují kopce, se stává voda postupně něčím vzácným. Zkrátka něčím, čím se nesmí mrhat, nýbrž naopak hospodařit. Dokonce zaznívají hlasy, že by si zde měli vzít příklad z východoněmeckého Braniborska, kde je odběr spodní vody zpoplatněný, a to nejenom v případě pitné vody, ale i vody užitkové, která je využívána v zemědělství.

Debata vedená čas od času

Něco takového si tu ovšem netroufne prohlásit žádný politik, který chce politicky přežít, což vede k tomu, že debata na toto téma probíhá ve stínu, mimo veřejnost, popřípadě, že se vznítí pouze čas od času: Když se třeba mluví o výstavbě golfového hřiště v burgenlandském Zurndorfu, jehož potřebné zavlažování má zajistit blízká Litava. Anebo, když se mluví o Neziderském jezeře, která má být zásobováno vodou z Dunaje.

Hlavním problémem vodního režimu v Panonii – od Moravského pole až do jižního Burgenlandska, od maďarského Kisalföldu až po slovinskou Goričku – je, říká Helmut Rojacz, „že musíme žít s extrémními hodnotami“.

Ročně zde napadne mezi 550 až 580 milimetry srážek. Ale to je právě dlouholetý průměr, který vznikl součtem a dělením z let, kdy se množství srážek pohybovalo mezi 350 a 800 milimetry. „A spodní voda reaguje bezprostředně.“

Helmut Rojacz je vedoucím burgenlandského vodohospodářského úřadu a má tudíž na starosti všechno, co souvisí s vodou. A pokud ho jeho dojem neklame, tak v posledních letech těchto extrémních jevů přibylo. Ale někdo jako Helmut Rojacz se nechce spoléhat na pocity, a proto zadal vypracování meteorologické studie, který by měla přinést klimatickou prognózu oblast Panonie. Na základě toho potom budou přijata příslušná vodohospodářská opatření. Mezi taková by mohlo patřit zvětšování rozměrů kanálů, pokud by se skutečně zjistilo, že silné deště jsou skutečně fenoménem, s kterým se bude muset v budoucnu víc počítat.

Takovéto silné deště, jako ten před několika lety, kdy během jediného dne napadla na vrch Leithaberg téměř polovina ročního úhrnu srážek, ovšem nemění nic základním problému Panonie, kterým je sucho a soustavně klesající hladina spodních vod.

V jižní části jezerní oblasti, v Hanságu, nyní vodohospodářský úřad přistoupil k přehrazování odvodňovacích kanálů, aby se tak obnovily původní vlhké louky, což samozřejmě pomůže i spodní vodě.

Cizí voda

Zároveň se uvažuje o stabilizaci stavu vody v Neziderském jezeře. Stepní jezero je, ačkoli není ve spojení se spodní vodou, její hladinou. V poslední letech se výrazně snížila, případné zásobování jezera vodou z Dunaje - od podobného projektu s řekou Raab se upustilo - je přáním turistické branže.
Kritiku ze strany ochránců přírody Rojacz, v rámci svých úředních možností, docela chápe, protože přívod sladké vody do jezera, jehož voda obsahuje sůl a sodu, by podle jeho názoru představovalo skutečně nebezpečí, kterému by se dalo čelit pouze tím, že by se připouštělo málo vody, stejně jako by se málo odpouštělo. A navíc: Už čtyřicet let teče do jezera cizí voda, prochází čističkami a je zásobována z velkého pramene v Neudörflu. Ročně se jedná o pět až sedm milionů metrů krychlových.

Stabilizace hladiny jezera na vyšší úrovni by byla možná pouze za cenu rizika, že to může vést  k záplavám. „Od 116 metrů nad hladinou Jaderského moře výše by začala voda z jezera odtékat sama.“ Stavidlo na vypouštěcím kanálu by tomu nemohlo an krátkodobě zabránit, protože „přes stavidlo odtéká 15 metrů krychlových za vteřinu, jeden centimetr hladiny jezera představuje ale sedm milionů metrů krychlových“. (DER STANDARD, Print-Ausgabe, 21. 6. 2005)
Wolfgang Weisgram
  • Bild nicht mehr verfügbar

    Neziderské jezero je největším stepním jezerem ve střední Evropě a trpí vysoce citlivým vodním režimem, který je z 80 procent závislý na srážkách

Share if you care.