Lösungen Schachrätsel 2185, 2186, 2187

18. Juli 2014, 18:00
posten

Lösungen:

2185 (Vorwoche):  1.Sf3!! Kxe8 Oder 1... exf3 2.Sc7! f2 3.Ld4 f1D 4.Lg7 matt. 2.Se5 Kd8 Oder 2... Kf8 3.Lf7! e6 4.Lc5 matt. 3.Ld7! e6 4.Lg5 matt (Sigmund Herland, Wiener Schachzeitung 1936).

2186: 1.Lh4! e3 Oder 1... Kc3 2.Le1 matt bzw. 1... Ke3 2.Dc1 matt. 2.Le1 matt.

2187: 1.Sd2!! Kxd2 Oder 1... Kxf2 2.Dh4+ Ke3 3.Sc4 matt bzw. 1... Sxf2 2.Sxf3+ Kd1 3.Le2 matt und 1... Lh2 2.Sd3+ Kxd2 3.Dc1 matt. 2.Db4+ Ke3 Oder 2... Kc1 3.Db2 matt. 3.Sd1 matt (Josef Cumpe, Lidové Noviny 1926).


(ruf&ehn, DER STANDARD, 12./13.7.2014)

Share if you care.